Масивен паркет

 Масивният паркет се състои изцяло от благородна дървесина и се произвежда с разнообразни ширини и дебелини. Предлага се в най-престижните дървесни видове като орех, дъб и череша. Традиционен продукт, подлежащ на многократно шлайфане, структуриране и тониране в разнообразни финишни ефекти, спрямо тенденциите на пазара и изискванията на клиентите. Естествения паркет създава усещане за топлина и комфорт във всеки дом.

Колекция
Grand Classics

Колекция
Memory

Колекция
Traffic

Колекция
Grand Classics 120