Естествен паркет колекция Grand Classics

Ламелен паркет

Тип:
класически паркет без сглобка

Размери:
Дебелина: 10 мм
Ширина: 60 мм
Дължина: 300 мм

Вид Дървесина:
ОРЕХ, ДЪБ, ЧЕРЕША

Листончино

Тип:
класически паркет без сглобка

Размери:
Дебелина: 14 мм
Ширина: 70/75 мм
Дължина: 300/500 мм

Вид Дървесина:
ОРЕХ, ДЪБ, ЧЕРЕША

Класически

Тип:
Класически паркет с нут и перо

Размери:
Дебелина: 15/16 мм
Ширина: 60/70 мм
Дължина: 300/500мм

Вид Дървесина:
ОРЕХ, ДЪБ, ЧЕРЕША

Дюшеме

Тип:
Класически паркет с нут и перо

Размери:
Дебелина: 15/16 мм
Ширина: 90/140 мм
Дължина: 400-1200 мм

Вид Дървесина:
ОРЕХ, ДЪБ, ЧЕРЕША

Фабрично обработен

Тип:
Паркет с нут и перо, с микро фаска на 4 страни, омаслен или лакиран, готов за лепене

Размери:
Дебелина: 15/16 мм
Ширина: 90/140 мм
Дължина: 400-1200 мм

Вид Дървесина:
ОРЕХ, ДЪБ, ЧЕРЕША

Качество

Select

Радиална и тангенциална структура породена от ествения растеж на дървото. Не се допускат беловина, чепчета, пукнатини, зачеквания и различия в цвета на дървесината.

Nodino

Равномерна радиална и тангенциална структура. Не се допускат беловина,чепове,груби зачеквания на дървесината. Допускат се очички и здраво сраснали чепчета до 2-3мм

Rustic

Не се допуска беловина. Допускат се oцветяване на дървесината, микропукнатини, чепчета до 10 мм но не на групи.