Естествен паркет колекция Memory

Herringbone 90°

Тип:
Рибена Кост Classic

Размери:
Дебелина: 15/16 мм
Ширина: 70/90 мм
Дължина: 500-600 мм

Вид Дървесина:
ОРЕХ, ДЪБ

Chevron 45°

Тип:
Унгарска Рибена Кост 45°

Размери:
Дебелина: 15/16 мм
Ширина: 90/120 мм
Дължина: 600-700 мм

Вид Дървесина:
ОРЕХ, ДЪБ

Chevron 60°

Тип:
Унгарска Рибена Кост 60°

Размери:
Дебелина: 15/16 мм
Ширина: 90/120 мм
Дължина: 600-700 мм

Вид Дървесина:
ОРЕХ, ДЪБ

Фабрично обработен

Тип:
Chevron 45°, Chevron 60°, с микро фаска на 4 страни, омаслен или лакиран, готов за лепене

Размери:
Дебелина: 15/16 мм
Ширина: 90/120 мм
Дължина: 600-700 мм

Вид Дървесина:
ОРЕХ, ДЪБ

Качество

Select

Радиална и тангенциална структура породена от ествения растеж на дървото. Не се допускат беловина, чепчета, пукнатини, зачеквания и различия в цвета на дървесината.

Nodino

Равномерна радиална и тангенциална структура. Не се допускат беловина,чепове,груби зачеквания на дървесината. Допускат се очички и здраво сраснали чепчета до 2-3мм

Rustic

Не се допуска беловина. Допускат се oцветяване на дървесината, микропукнатини, чепчета до 10 мм но не на групи.