Естествен паркет колекция Grand Classics 120

Тип:
Класически Паркет с нут и перо, с микро фаска на 4 страни със смесени дължени

Размери:
Дебелина: 15/16 мм
Ширина: 120/150 мм
Дължина: 400-1600мм

Вид Дървесина:
ОРЕХ, ДЪБ

Качество

Elegance

Радиална и тангенциална структура породена от ествения растеж на дървото. Не се допускат беловина, пукнатини, зачеквания и различия в цвета на дървесината. Допускат се чепчета 5-10мм.

Nature

Радиална и тангенциална структура, не се допуска беловина. Допускат се чепчета 25-35мм.

Markant

Няма ограничение в големината на чеповете, допускат се пукнатини, не се допуска беловина.

Rustic

Допускат се чепове,беловина и пукнатини породени от естествения растеж на дървесината.