Заготовки за приклади

Вече повече от 20 години компанията произвежда заготовки за приклади за пушки и ложи от висококачествена орехова дървесина.

Дървеният материал се добива изцяло на територията на България и се проивежда спрямо изискванията на оръжейните заводи по целия свят. Годишният капацитет на производство е около 20 000 приклада, които се окачествяват по категории от 1 до 5 спрямо естественото оцветяването на дървесината. За повече информация се свържете с нас.